Kim jest i czym zajmuje się optometrysta?

W sytuacji, kiedy zauważymy, że jakość naszego widzenia spada to niemalże natychmiast udajemy się do najbliższego salonu optycznego celem zakupu okularów korekcyjnych bądź soczewek kontaktowych, które niwelować będą skutki występującej wady wzroku. Dzisiaj w salonach pracują już nie tylko okuliści, bardzo często w miejscach tych spotkać można również optometrystów. Kim są ci specjaliści i czym zajmują się na co dzień? Odpowiedź na to pytanie poznasz już za chwilę.

Optometrysta – kim jest?

Choć wydawać by się mogło, że jedynym specjalistą od wzroku jest wyłącznie lekarz okulista, to w rzeczywistości, istnieją jeszcze trzy inne zawody, których przedstawiciele sprawują czynną opiekę nad zdrowiem i prawidłowym funkcjonowaniem naszych oczu. Są to między innymi: optyk, ortoptysta oraz optometrysta.
Dzisiaj skupimy się na osobach pracujących w zawodzie optometrysty, opowiemy o ich wykształceniu oraz codziennych obowiązkach. Kim jest optometrysta? Dla ułatwienia zaczniemy od krótkiego wyjaśnienia definicji słowa “optometria”, gdzie z greckiego optos znaczy widziany, a metreo mierzyć. Otóż jest to dziedzina wiedzy stosowanej, która zajmuje się procesem widzenia, a w szczególności jego ochroną, usprawnieniem, zachowaniem a także rozwojem tego procesu. Optometrysta to osoba posiadająca wyższe wykształcenie, która ukończyła studia magisterskie i pozytywnie zaliczyła specjalistyczne szkolenia z zakresu badania wzroku i korygowania jego wad. Prościej mówiąc głównym zadaniem wykwalifikowanego optometrysty jest dobór stosownych dla oczu pacjenta szkieł korekcyjnych. Nierzadko także optometryści zajmują się prowadzeniem terapii behawioralnych (w tym terapii nieprawidłowego przetwarzania bodźców wzrokowych), rehabilitacji narządu wzroku itp.

Jakie zadania na co dzień wykonuje optometrysta?

Chcesz wiedzieć, jak wygląda codzienna praca wszystkich optometrystów? Jak nietrudno się domyślić specjaliści wykonujący ten zawód, w większości przypadków pracują w profesjonalnych salonach optycznych, ale nie tylko. Optometrystów możemy spotkać także w klinikach okulistycznych, przychodniach lekarskich czy też w autonomicznych gabinetach optometrycznych. Zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami optometryści zazwyczaj zajmują się doborem okularów korekcyjnych i dopasowywaniem szkieł kontaktowych. Ich rolą jest diagnozowanie i korygowanie wad wzroku takich jak krótkowzroczność, dalekowzroczność, starczowzroczność oraz astygmatyzm, ale nie tylko.

Do najważniejszych zadań każdego optometrysty należy:

badanie oczu i funkcji wzroku, w tym celu koniecznie jest wykonanie szeregu badań diagnostycznych przy użyciu specjalistycznej aparatury i urządzeń, co umożliwia ocenę ogólnego stanu zdrowia oczu, dokonanie pomiarów ostrości widzenia oraz określenie charakteru występującej wady wzroku;
właściwe dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych, a także innych akcesoriów optycznych, pod kątem zdiagnozowanej wady wzroku. Tak by korzystanie z nich było skuteczne, komfortowe i przede wszystkim bezpieczne dla pacjenta;
edukowanie pacjentów w zakresie prawidłowego użytkowania i pielęgnacji soczewek kontaktowych, zachowania należytego bezpieczeństwa w miejscu pracy, dbania o wzrok osób starszych oraz udzielanie porad dotyczących trenowania narządu wzroku;
diagnozowanie chorób oczu i niezwłoczne skierowanie pacjenta do odpowiedniego specjalisty np. lekarza okulisty;
diagnozowanie zaburzeń prawidłowego poruszania się gałki ocznej oraz wad widzenia dwuocznego, a także ustalenie dalszego planu leczenia i w drożenie go w życie pacjenta.

Optometrysta czy okulista – do którego specjalisty udać się na badanie wzroku?

Zastanawiasz się, które z dostępnych rozwiązań jest najkorzystniejsze? Otóż, w tym wypadku dużo tak naprawdę zależy od tego z jakim problemem się zmagamy, chodzi tutaj oczywiście o stan zdrowia naszych oczu. Jak już wiesz optometrysta zajmuje się głównie dobieraniem odpowiednich szkieł korekcyjnych, nie przeprowadza on diagnozy stanów chorobowych narządu wzroku. W momencie, kiedy cierpimy z powodu silnego bólu oczu, bądź też zmagamy się z innymi przykrymi dolegliwościami takimi jak: pieczenie, świąd, podrażnienie, zaczerwienienie, nadmierne łzawienie, opuchlizna powiek itp.., co mogłoby wskazywać na infekcję lub inną chorobę oczu, to w tym wypadku należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem okulistą, który dokona prawidłowej diagnozy a następnie opracuje właściwy plan leczenia, którego zamierzonym efektem będzie całkowite zniwelowanie występujących objawów.
Jeżeli natomiast naszym problemem jest pogorszenie się widzenia, co jednocześnie wiąże się z chęcią zakupu nowej pary okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych to wówczas wystarczy jedynie zasięgnąć porady wykwalifikowanego optometrysty. Oczywiście i od tej reguły są wyjątki, bowiem w przypadku osób, które do tej pory nigdy wcześniej nie badały swojego wzroku u okulisty, bądź posiadają nieaktualne badania a zmagają się z różnego rodzaju chorobami oczu, wskazana jest uprzednia wizyta u okulisty.