Jakie są metody hamowanie krótkowzroczności?

Jedną z najczęstszych wad wzroku jest krótkowzroczność. Jej inna nazwa to miopia. Polega na tym, że osoba nią dotknięta jest w stanie zauważyć blisko niej znajdujące się przedmioty, a te, które znajdują się w oddali, widoczne są jak przez mgłę. Można ją zaliczyć do epidemii XXI wieku z uwagi na to, że dotyka coraz więcej osób.  Jakie można wyróżnić jej rodzaje? Jakie są jej metody leczenia? Gdzie można rozpocząć hamowanie krótkowzroczności w Rzeszowie? 

Co to jest krótkowzroczność? 

Krótkowzroczność (miopia) jest wadą wzroku, w której gałka oczna ma nieprawidłowy kształt. Najczęściej jest ona wydłużona, a to powoduje, że promienie świetlne wpadające do oka są skupiane przed siatkówką zamiast na niej. Niestety, takie oko nie jest w stanie widzieć wyraźnie odległych przedmiotów. Krótkowidz nie widzi wyraźnie przedmiotów znajdujących się w pewnej odległości. Mrużenie oczu pomaga mu zobaczyć obraz wyraźniej, natomiast w dłuższym okresie czasu powoduje dyskomfort. Im wyższa wartość miopii, tym z mniejszej odległości można zobaczyć wyraźnie otaczający nas świat. Krótkowzroczność korygujemy zazwyczaj za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych. Zaniechanie tej czynności może przyczynić się do występowania częstych migren, zawrotów głowy, poczucia dezorientacji w terenie czy nawet słabszego widzenia o zmierzchu. Nieustanne mrużenie oczu z czasem może powodować dyskomfort, łzawienie, pieczenie, a nawet zapalenie spojówki. Lekceważenie tej wady wzroku prowadzi do szybkiego postępu krótkowzroczności. 

Rodzaje krótkowzroczności 

Krótkowzroczność można podzielić na różne stopnie zaawansowania tej wady wzroku: 

  • niska – do minus 3,00 D, 
  • średnia – od minus 3,00 do minus 6,00 D, 
  • wysoka – powyżej minus 6,00 D. 

Oprócz tego wyróżnia się 2 typy krótkowzroczności: 

  • osiowa (prosta) – oko jest nadmiernie wydłużone, 
  • refrakcyjna – u takich pacjentów występuje zbyt duży współczynnik załamania soczewki najczęściej na skutek rozwijającej się zaćmy lub cukrzycy.

Krótkowzroczność rozwija się najczęściej wśród dzieci i młodzieży, rzadziej u dorosłych. Po zakończeniu okresu dojrzewania, czyli w granicach około 20 roku życia, kiedy kończy się czas wzrostu oka, następuje proces spowolnienia lub zahamowania przyrostu tej wady. 

Metody hamowania krótkowzroczności w Rzeszowie

Krótkowzroczność można bardzo łatwo skorygować przy pomocy okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych, które przesuwają punkt ogniskowania światła na siatkówkę. Przy małym lub średnim stopniu wady wzroku można stosować soczewki kontaktowe, które zakłada się na noc. Tę metodę nazywamy ortokorekcją. Polega ona na spłaszczeniu przedniej powierzchni rogówki po zastosowaniu twardych soczewek kontaktowych. Taki spłaszczony kształt oka utrzymuje się cały dzień. Oprócz standardowych metod hamowania krótkowzroczności wyróżnić można chirurgiczną korekcję. Osoby, które nie lubią nosić okularów ani soczewek, mogą skorzystać z laserowej korekcji wzroku. Niestety są to metody inwazyjne, które mają wiele wad, ale i przeciwwskazań.